Pensum

Børnebælter

Børne-pensum svarer til 10. og 9. kup-pensum, se ovenstående pensum.

Pensum og bæltegrad tilpasses barnets alder og modenhed. Der vil løbende være en dialog mellem træner, forældre og barnet omkring barnet trivsel og udvikling. 
Hvis barnet er motiveret, fokuseret og træner hjemme, er der mulighed for at springe bæltegrader over:

Taegeuk 1= gul, orange, grønt bælte og sort mon. 
Taegeuk 2 = blå, blå rød snip, rødt bælte (ved rødt bælte får barnet voksen gul snip og et dragemærke til dragten)
Taegeuk 3= Rødt 1, 2, 3 sorte snipper.

Gradueringskrav til sort mon-bælte:
Barnet skal kunne udføre taegeuk 1 uden fejl, samt kunne 70 % af pensum til 9-10 kup.
Til gradueringen får barnet sort mon-bælte, gult voksen-bælte og en pokal. Barnet vælger efterfølgende bælte, afhængig af hvilket hold det ønsker at træne på. 

Bilag 1 - Må jeg bruge taekwondo?

Nødværgeretten § 13:
13 stk. 1 :
“Handlinger foretaget i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt”.

13 stk.2:
“Overskrider nogen grænsen for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse”.

Bilag 2 - Hvad betyder taekwondo

Tae betyder – Fod (springe eller sparke)
Kwon betyder – Næve/hånd (slag eller stød) 
Do betyder – System/filosofisk vej     
I daglig tale – “Fod-spark-næve-systemet”.   

Klubbens Dobok-regler

Læs DTaF’ dobok-regler her