Den store evighed

Ordet er sammensat af ”tae”, der betyder ”store”, og ”geuk”, der betyder ”evighed/uendelighed”. Taegeuk betyder dermed ”stor uendelighed”. Med dette menes, at de 8 taegeuks indeholder alt, hvad man har brug for i Taekwondo. De 8 taegeuks er opbygget efter de 8 gwe’er (også kaldet palgwe). En gwe er et trigram bestående af 3 bjælker, som ligger oven på hinanden. De kan være ubrudte ( —– ) eller brudte på midten
(– — ). Der er derfor mulighed for 8 forskellige gwe’er. Hver taegeuk er baseret på en gwe.

Alle taegeuks følger gwe’ens mønster
Man starter i A med hovedet rettet mod B. Når man starter med at gå til siden, udføres første handling altid mod venstre og dernæst til højre. Hvis man står på en ubrudt bjælke, skal man tage to skridt til siden, er bjælken brudt, skal man kun tage 1 skridt.

Som noget karakteristisk for taegeuk og for hele filosofien bag ved Taekwondo starter man altid med en blokering. Dette illustrerer, at formålet med Taekwondo i bund og grund er fredeligt; at undgå konflikter og ikke at starte dem. Det er et symbol på, at en Taekwondo-udøver aldrig angriber først. Det betyder ikke KUN, at eleven ikke tager det første skridt til en slåskamp. Taekwondo-udøveren må
heller ikke optræde således, at hun provokerer til konflikt.

Desuden skal hun forudse, hvor der er risiko for slåskampe og undgå at komme disse steder. Hvis man tvinges til en konfrontation, skal man forsøge at undgå fysisk kamp f.eks. ved at tale modstanderen fra det. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal man forsøge at slippe væk. Det bedste forsvar er derfor som regel at løbe. Det er kun i yderste nødstilfælde, hvor man ikke på nogen måder kan undgå det, at man må bruge taekwondo. En taekwondoudøver, der ikke forstår dette, har overhovedet ikke forstået meningen med taekwondo og dermed poomse.

Vidste du

1973:
Den 28. maj blev World Taekwondo Federation (WTF) stiftet med Dr. Un Young Kim som præsident.
Det første verdensmesterskab blev afholdt i Kukkiwon.

1973-1975:
Hyong’s og Palgwe’er, som stilmæssigt lå tæt op ad karate, erstattedes i WTF af Taegeuk’er og de nuværende højbælte poomse’er. Taegeuk
poomse’er blev udviklet i samarbejde mellem Tae Kyon mester Song Dok Gi og
Taekwondo mestre. I de nye serier introduceredes kortere og smallere stande samt de benteknikker som Taekwondo nu er kendt for.

Bilag 3

Taegeuk betyder

Hvad er poomse ?
Poomse er fællesbetegnelse for alle serier i Taekwondo, dvs. taegeuk (kup-grader) og serierne til de sorte bæltegrader. Det er poomse, der konkurreres i til teknikstævner.  

Poomse betyder imaginær kamp, under den formodning, at du bliver angrebet fra alle retninger

Formålet med poomse er at opøve Taekwondo udøverens :
– Fleksibilitet
– Muskel- og åndedrætskontrol
– Hurtighed
– Præcision
– Koordination
– Udholdenhed
– Fokus

 Når du udfører en Poomse skal følgende punkter overholdes :
– I “kontaktøjeblikket” skal de anvendte muskler være spændt
– Poomse’en skal altid udføres rytmisk
– Du skal kende alle bevægelsernes formål
– Alle handlinger skal udføres så realistisk som muligt
– Du skal altid kigge, inden du laver en teknik